BLESK – Sťahovanie, Bratislava

Sťahovanie rýchlo a bezpečne

Cenník – odvoz odpadu

Cena za dopravné služby / odvoz :

– jazda vozidla mimo okresu Bratislava
cena : 0,70 € / km (každý prejdený km, nie len pre odvoz)
– jazda vozidla v rámci okresu Bratislava
cena : 15,00 € / hod (výjazd, odvoz)
– stojné vozidla (nákladka a vykládka odpadu)
cena : 15,00 € / hod

Cena prenájom:

– prenájom kontajnera
cena: podľa objemu a typu odpadu – malý kontajner do 7 m3 a veľký kontajner do 9 m3.
Odpad v kontajneri nie je možné prevážať cez štátnu hranicu.
V prípade , že zákazník má , vlastný kontajner cena za prenájom mu nebude účtovaná.
– prenájom vozidla
Je možné si prenajať na nakladnanie len vozidlo. My Vám ho pristavíme na určené miesto, korba vozidla ostane otvorená a vy ho môžete naplniť. Vozidlo si následne odšoférujeme a vyložíme. Ak by sme ho vykladali my, je potrebné pripočítať aj cenu práce.
cena: 15,00 € / hod

Cena za uloženie odpadu nad 200 kg (výlučne odpad kat. „ O „ podľa Zákona o odpadoch SR) :

– Objemný / zmiešaný odpad
cena : 150,00 € / tona
– Zmesi betonu , tehál , obkladačiek , dlaždíc, keramiky a stavebný odpad
cena : 55,00 € / tona
– Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácii / obsahuje napr. plasty, sádrokarton a pod./
cena : 180,- € / tona
– Konáre , lístie , odpad zo záhrad – biologický rozložiteľný odpad
cena : 15,00 € / tona
– Drevo, dosky, rozobratý nábytok bez plastov, sklad a pod.
cena: 20,00 € / tona
– Kovy
cena: 0,00 € / tona

Cena za uloženie odpadu do 199 kg

– Bežný odpad
cena: 10,00 €
– doprava v rámci Bratislavy
cena: 15,00 € / hod
– pracovník
cena: 10,00 € / hod / pracovníka

Napríklad ak sa chcete zbaviť starého gauča. Zavoláte si nás na likvidáciu a pomôžete so znesením do auta. Celková cena podľa cenníka – odvoz odpadu je 35,00 €. Ak by prišli dvaja pracovníci cena by bola min. 55,00 €.

Pri väčšom odvoze odpadu (viac kusov) by bola pri dvoch pracovníkoch a aute cena 35,00 € / hod, minimálne však 70,00 €.

Práca pri likvidácii odpadu

– pracovník bez dopravy do dvoch hodín
cena: 20,00 € / hod / pracovníka

– pracovník bez dopravy nad dve hodiny
cena: 10,00 € / hod / pracovníka

Pre väčšie komplexnejšie sťahovanie poskytujeme zaujímavé zľavy.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube